Weet
dat we er voor je zijn

Hulp nodig? Bel
088 142 4444

Het coronavirus: 
hoe gaan wij daarmee om?

Klik hier voor meer informatie

Wij vinden dat kinderen en jongeren het recht hebben om in een veilige en gezonde omgeving op te groeien. Daarom zijn wij er voor elke zoon en elke dochter. Voor elke vader en elke moeder. En voor elke professional die bij de jeugd en het gezin betrokken is. Één ding beloven wij: Jeugdhulp Friesland helpt. Daar waar het echt nodig is. En zolang als noodzakelijk. In moeilijke omstandigheden. En vanuit kennis en expertise gaan we aan de slag. Samen. Dag en nacht.

Jeugdhulp
thuis

Somsheeft een gezin problemen. Lukt het opvoeden niet goed of zijn er zorgen overhet gedrag en de ontwikkeling van een kind?

Jeugdhulp op school

Maakt een kind veel ruzie op school? Doet hetniet wat wordt gevraagd? Of is een kind juist heel stil en wordt het gepest?

Jeugdhulp jonge kind

Een baby die geen contact maakt, een peuter metdriftbuien, een kleuter die niet luistert of geen vriendjes heeft. Soms zijn er veel zorgen over een jong kind.

Jeugdhulp
bij scheiding

Kinderen kunnen veel last hebben van een scheiding. Zeker als ouders niet metelkaar praten of geen afspraken maken.

Pleegzorg & Gezinshuizen

Soms zijn de problemen in een gezin zo groot, dat een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen.

Jeugdhulp
met verblijf

Kan een jongere niet meer thuis, bij familie of eenbekende wonen?

JeugdzorgPlus

Soms besluit de kinderrechter dat een jongere verplichte,intensieve hulp krijgt.

Spoedeisende
hulp

Soms is er plotseling een crisis in een gezin,waarbij meteen hulp nodig is.

Bij wie kunt u terecht? En wat mag u van ons verwachten? 
Wij zoeken gezinnen voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. 

Noord voor Jeugd 

Zo heet het nieuwe platform waarop professionals werkzaam in de zorg, studenten en zij-instromers informatie over werken in de jeugdzorg en actuele vacatures kunnen vinden. 

Meer informatie

Met spoed
(jeugd)hulp nodig

Bel 0800 7763345 voor hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrag-,  opvoed-, gezins- of psychische problemen. 

Ga naar de website

Zo zijn we er voor je

Jeugdhulp Friesland geeft specialistische hulp bij opgroeien en opvoeden aan kinderen, jongeren en gezinnen. Dat doen we bij voorkeur thuis. En zo kort als mogelijk. Als de problemen heel groot zijn, kan een kind soms (tijdelijk) niet thuis wonen. Maar wel in een pleeggezin of gezinshuis. En als het echt niet anders kan, bieden we behandeling met verblijf. De hulpvraag van kind en gezin is  ons uitgangspunt. Een veilig en evenwichtig leven voor ieder kind is onze drijfveer. 

Meer informatie

Heeft u een vraag?

Is iets niet duidelijk of kunt u de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier uw vraag.