Weet
dat we er voor je zijn

Hulp nodig? Bel
088 142 4444

Toekomst Jeugdhulp Friesland

Lees meer over het continuiteitsplan

Wij vinden dat kinderen en jongeren het recht hebben om in een veilige en gezonde omgeving op te groeien. Daarom zijn wij er voor elk kind. Voor elke ouder. En voor elke professional die bij de jeugd en het gezin betrokken is. Één ding beloven wij: Jeugdhulp Friesland helpt. Daar waar het echt nodig is. En zolang als noodzakelijk. In moeilijke omstandigheden. En vanuit kennis en expertise gaan we aan de slag. Samen. Dag en nacht.

Onze hulp

Bij wie kunt u terecht? En wat mag u van ons verwachten? 

Jeugdhulp thuis

Soms heeft een gezin problemen. Lukt het opvoeden niet goed of zijn er zorgen over het gedrag en de ontwikkeling van een kind?

Jeugdhulp jonge kind

Een baby die geen contact maakt, een peuter met driftbuien, een kleuter die niet luistert of geen vriendjes heeft. Soms zijn er veel zorgen over een jong kind.

Jeugdhulp
bij scheiding

Kinderen kunnen veel last hebben van een scheiding. Zeker als ouders niet met elkaar praten of geen afspraken maken.

Pleegzorg & Gezinshuizen

Soms zijn de problemen in een gezin zo groot, dat een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen.

Jeugdhulp
met verblijf

Kan een jongere niet meer thuis, bij familie of een bekende wonen?

Spoedeisende
hulp

Soms is er plotseling een crisis in een gezin, waarbij meteen hulp nodig is.

Meld hier een cliënt aan.
Wij zoeken gezinnen voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. 

We doen het samen

Gezinnen en jeugdigen passende jeugdhulp bieden. Dát luktalleen samen. De uitdagingen in de jeugdzorg zijn fors. We kunnen het niet alleen. We willen ingrijpende jeugdzorg waar het kan voorkomen. Door zo vroeg mogelijk hulp te bieden. Door ons zorgaanbod en onze expertise eerder en zinvol op andere plaatsen in te zetten. En onze kennis met anderen te delen. Natuurlijk: bij complexe problemen en in crisissituaties, blijven we een vangnet bieden. Als deskundige en gespecialiseerde hulpverlener kunnen we dat als geen ander. De hulpvraag van kind en gezin is  ons uitgangspunt. Een veilig en evenwichtig leven voor ieder kind is onze drijfveer. 

Onze koers

Portretten

In de serie De mensen van het Behandel- en expertisecentrum Jonge Kind ontmoet je  bevlogen medewerkers die vertellen over de dagelijkse praktijk. 

Lees meer

Met spoed
(jeugd)hulp nodig

Bel 0800 7763345 voor hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrag-,  opvoed-, gezins- of psychische problemen. 

Ga naar de website

Heeft u een vraag?

Is iets niet duidelijk of kunt u de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier uw vraag.