Jeugdhulp jonge kind

Een baby die geen contact maakt, een peuter met driftbuien, een kleuter die niet luistert of geen vriendjes heeft. Soms zijn er veel zorgen over een jong kind. Wij bieden de beste diagnostiek en behandeling van (hele) jonge kinderen met ontwikkel- en gedragsproblemen. We helpen het gezin en leren ouders hoe ze het beste kunnen omgaan met het kind. Er staat een deskundig team om het kind heen. We blijven helpen totdat het kind zich weer ontwikkelt binnen de eigen mogelijkheden en naar passend onderwijs of dagopvang kan. 

Wij werken vanuit de Infant Mental Health visie (IMH). Hierin staat de ouder-kindrelatie centraal. En die relatie is van groot belang in de behandeling (of preventie) van problemen van jonge kinderen.

Straks mag ik naar een echte school

‘Ik kan niet goed met andere kinderen spelen. Ze praten anders en lachen me uit. Als iemand mijn speelgoed pakt, ga ik slaan. Mijn moeder huilt veel en weet niet wat ze moet doen. Mijn vader woont hier niet. Hij is in ons eerste land gebleven. De juf van de AZC-school zegt dat ik nog niet naar een gewone school kan. Ik moet eerst leren om met andere kinderen te spelen. Daarom ga ik nu naar de behandelgroep. De juf leert mij om samen te spelen. Ze komt ook bij ons thuis en helpt mijn moeder met opvoeden. Ze lachten vaak samen. Mama huilt nu gelukkig minder. De juf is heel lief. Straks mag ik naar een echte school.'

Patrick, 6 jaar

Wat bieden wij? 

Wij bieden vanuit het Behandel- en expertisecentum Jonge Kind diagnostiek en onze behandeling vindt thuis en/of op onze locaties in Leeuwarden, Sneek, Drachten en Dokkum plaats. Vaktherapeuten zoals een logopedist, fysiotherapeut, speltherapeut en muziektherapeut bieden individuele therapie (als onderdeel van de behandeling) op de locaties.

Zo vroeg mogelijk de juiste zorg

Petra Postma

Orthopedagoog

'Een jong kind is volop in ontwikkeling en tegelijk nog ontzettend kwetsbaar. Een kind ontwikkelt zich sterk in relatie met zijn/haar ouders. Als kinderen zich anders of vertraagd ontwikkelen is soms iets extra nodig. Zo vroeg mogelijk de juiste zorg is het uitgangspunt waarbij de relatie ouder - kind centraal staat. Samen onderzoeken welke behoeftes een kind heeft en daarin van zijn ouders nodig heeft om zich uiteindelijk optimaal te ontwikkelen. Daar maak ik me graag samen met u sterk voor.'

Onze locaties

Jeugdhulp Friesland biedt (hoog)specialistische hulp bij opgroeien en opvoeden, Jeugd-GGZ en JeugdzorgPlus vanuit diverse locaties in de provincie Fryslân. Met 640 medewerkers, 650 pleeggezinnen & gezinshuisouders helpt Jeugdhulp Friesland jaarlijks 2500 kinderen, jongeren en hun gezinnen.

Algemene contactgegevens:

088 14 24 444
Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur
Badweg 4
8934 AA Leeuwarden

Wilt u meer weten?

Over bijvoorbeeld onze werkwijze of wat wij voor u kunnen betekenen? Wij staan u graag te woord.

088 142 44 44

Bibliotheek

In onze bibliotheek zijn diverse documenten te downloaden. Over wat we bieden, hoe we werken en over de organisatie zoals jaarplannen - en verslagen. 

Naar de bibliotheek