Jeugdhulp en onderwijs werken aan relatie

Jeugdzorg en onderwijs: twee werelden die draaien om de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Werelden waar goede intenties bij het werken met jeugd herhaaldelijk in de verdrukking komen door beleidswijzigingen, bureaucratie en begripsverwarring. De transitieperikelen die Alexander Minnaert, hoogleraar orthopedagogiek en klinische onderwijskunde (RUG), schetste in de refereeravond van OP Jeugd zijn bedroevend en hoopvol tegelijk: we zijn er nog lang niet, maar zijn wel op weg naar goed samenspel tussen jeugdhulp en onderwijs, zodat álle jonge mensen de kans krijgen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.


Lees meer