De Betekenis

Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen. Daarbij staat de veiligheid van kind en jeugdige centraal. Lees meer over onze missie, uitgangspunten en doelgroepen in De Betekenis.