JeugdzorgPlus

Soms besluit een kinderrechter dat een jongere verplichte, intensieve hulp krijgt. Een gesloten verblijf is dan onderdeel van de behandeling. Dat is heftig, maar nodig om als jongere weer mee te kunnen doen in de samenleving. Onze behandeling helpt om gedrag te veranderen. We betrekken ook ouders, familie en vrienden bij de behandeling. Het is de bedoeling dat de jongere na een tijd weer thuis, in een pleeggezin of zelfstandig kan wonen.

Sterker geworden door mezelf te blijven

‘Mijn ouders praten niet meer met elkaar. Er is veel geweld thuis en mijn ouders laten zich negatief over elkaar uit. Ik maak misbruik van de situatie door mijn ouders regelmatig tegen elkaar uit te spelen. Hulp thuis lost niks op. Ik heb daar geen zin in. Ook ga ik niet naar school en heb geregeld ruzie. Ik heb vrienden met extreemrechtse ideeën en ik steel veel. Daarvoor heb ik al een paar keer straf gekregen. De rechter vond mijn gedrag onacceptabel. Ruim een jaar geleden werd ik daarom in Behandelcentrum Woodbrookers geplaatst. Heftig. Maar mijn gedrag verbetert snel. Zo snel dat ik binnenkort van gedwongen naar vrijwillige behandeling kan. Het was wel wennen. Het zijn allemaal regels. Daar moet iedereen zich aan houden. Best lastig. Er wordt veel gepraat. Over situaties in het gewone leven. Bijvoorbeeld hoe je omgaat met agressie. Of wat je vindt van drank en drugs. Weet je wat ik merk? Dat ik volwassen word en me ook zo gedraag. Ik ga naar school op het terrein van Woodbrookers. Maar als ik straks vrijwillig wordt behandeld ga ik naar de middelbare school in Drachten.

Gerben, 16 jaar

Wat wij bieden?

Jongeren volgen een intensief programma dat bestaat uit verblijf en behandeling.  Ook krijgen ze onderwijs op de locatie. Zij leren nieuwe vaardigheden en ander gedrag. Ouders en andere voor de jongere belangrijke mensen worden betrokken bij de diagnostiek en behandeling. Een behandeling duurt gemiddeld zeven tot acht maanden. Een jongere krijgt steeds meer vrijheden zodra het beter gaat. Het is mogelijk dat de behandeling binnen vier maanden kan worden afgerond en dat de behandeling vervolg krijgt op een open groep of met ambulante hulpverlening.  

Behandelcentrum Woodbrookers in beeld

Onze locaties

Jeugdhulp Friesland biedt specialistische hulp bij opgroeien en opvoeden, Jeugd-GGZ en JeugdzorgPlus. Met 600 medewerkers, 550 pleeggezinnen en 25 vrijwilligers helpt Jeugdhulp Friesland jaarlijks ca. 2800 gezinnen. 

Algemene contactgegevens:

088 14 24 444
Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur
Badweg 4
8934 AA Leeuwarden

Wilt u meer weten?

Over bijvoorbeeld onze werkwijze of wat wij voor u kunnen betekenen? Wij staan u graag te woord

088 142 44 44

Bibliotheek

In onze bibliotheek zijn diverse documenten te downloaden. Over wat we bieden, hoe we werken en over de organisatie zoals jaarplannen en -verslagen.

Naar de bibliotheek